STAVEBNICTVÍ - RODINNÉ DOMY - PROJEKCE - KUCHYNĚ - PLOVOUCÍ PODLAHY - KOUPELNY - KRBY  - PLASTOVÉ BAZÉNY - INFORMACE 


VŠEOBECNÉ VYBAVENÍ PŘÍPRAVA ŘEMESLA VÝROBCI Máme pro vás nové byty v Praze v lukrativních lokalitách.

Omezte výběr:           jižní Morava   severní Morava   střední Čechy   jižní Čechy   severní Čechy   východní Čechy   západní Čechy          cela ČR

Sekce:  sekce není známa      region:  celá ČR


Komora veterinárních lékařů ČR

www.vetkom.cz/

Palackého 1-3   Brno   612 41

Telefon: 541 562 198, 549 256 407   fax: 549 256 407   e-mail: vetkom@vetkom.cz

Popis: Komora veterinárních lékařů ČR, inzerce, časopis komory, národní registr zvířat, legislativa - zákony.KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR. Činnost Komory je určena Organizačním a jednacím řádem, Volebním řádem, Profesním řádem, Řádem pro udělování osvědčení o splnění podmínek pro výkon veterinární léčebné a preventivní činnosti, Příspěvkovým a poplatkovým řádem, Disciplinárním řádem, Disciplinárním právem, Řádem o vzdělávání veterinárních lékařů, Vnitřním předpisem o provádění identifikace zvířat, Vnitřním předpisem o využívání sociálního fondu KVL ČR a Vnitřním předpisem o platovém zařazení pracovníků v pracovním či obdobném poměru s KVL ČR. Komora veterinárních lékařů je členem Unie evropských veterinárních praktiků .UEVP., který je součástí Evropské veterinární federace .FVE., kde má KVL ČR statut pozorovatele. FVE je nevládní organizace, poradní orgán Evropské unie. KVL ČR současně zastupuje ČR ve Světové veterinární asociaci .WVA.. Úzké kontakty má s Britskou veterinární asociací .BVA. a francouzskou organizací, zajišťující výměnu stáží veterinářů mezi Západem a Východem .CEVEO..

VetClub

www.vetclub.cz

Anglická 17   Praha 2   120 00

Telefon: 222 512 649   fax: 222 512 649   e-mail: info@prahapublishing.cz

Popis: VetClub je projektem společnosti Praha Publishing s.r.o. Všechna práva jsou vyhrazena. VetClub je internetový portál, který přináší nejnovější informace z různých oblastí veterinární medicíny. Portál, který je určen pro veterinární lékaře a všechny odborné pracovníky v oblasti veterinární medicíny .ve státní nebo privátní sféře., kteří jsou přesvědčeni, že osobní přístup na Internet je pro ně základní podmínkou pro jejich práci a profesní rozvoj. Portál, který nabízí nejen unikátní informace, ale využívá nový způsob komunikace. Portál, který se stal místem pro setkání lidí společného zaměření, jejichž oborem je právě veterinární medicína.

Veterinární a farmaceutická univerzita

www.vfu.cz

Palackého 1/3   Brno   612 42

Telefon: 54156 1111
Popis: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

www.i-minerva.cz/svet-psu

www.i-minerva.cz/svet-psu

      


Popis: mezinárodní kynologický časopis Svět psů, evropští odborníci ze všech oblastí kynologie, odpovědi o chovu, výchově, výcviku, plemenech, nemocech, výstavách, inzeráty

www.members.tripod.com/chov_psu

www.members.tripod.com/chov_psu

      


Popis: členové konference chovu psů, informace o psech, přihlášení, podmínky
↑↑  NAHORU   ↑↑Kontakt: info2@stopa.cz Bazény a sauny.SPOLUPRÁCE PARTNEŘI KATALOGY

Vše,co si Vaše děti přejí,a vy by jste jim rádi dali-Internetový dětský odchod od těhulek po náctileté

Naše ikony:
stopa.cz
stopa.cz
stopa.cz
stopa.cz
další ikony zde